شرکت توسعه ساختمانی البرز تات وابسته به بانک تات در نظر دارد به منظور تکمیل کادر نیروی انسانی خود، از افراد واجد شرایط زیر در مشاغل مدیر روابط بین الملل و مترجم ، مدیر مالی و حسابدار پس از طی تشریفات استخدامی دعوت به همکاری نماید:
 

الف- شرایط احراز:


مدیر روابط بین الملل و مترجم:

 • حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی، اقتصاد یا روابط عمومی.

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی(خواندن، نوشتن و مکالمه).

 • 5 سال تجربه کاری مفید و مرتبط در مشاغل مدیریتی.

 • تسلط کامل به نرم افزارهای Office.

مدیر امور مالی:

 • حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مدیریت مالی یا حسابداری.

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی(خواندن، نوشتن و مکالمه).

 • 5 سال تجربه کاری مفید و مرتبط در مشاغل مدیریتی.

 • تسلط کامل به نرم افزارهای Office.
   

حسابدار:

 • حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در رشته حسابداری.

 • تسلط کامل به نرم افزار همکاران سیستم.

 • تسلط کامل به نرم افزارهای Office.

 • تسلط کامل به زبان انگلیسی(خواندن، نوشتن و مکالمه).

 

ب- نحوه ارسال مدارک:
متقاضیان می بایست سوابق شغلی خود را حداکثر در یک صفحه A4 ( مشخصات فردی-تحصیلات-تجربه-مهارت ها و اسکن یک قطعه عکس رنگی به روز 4*3) از طریق پست الکترونیکی info@alborztat.com یا به شماره فاکس85509115 به شرکت ارسال نمایند.